Saites

Vadlīnijas

DOQI guidelines

KDIGO guidelines

HNS-KMVT rekomendācijas

Rekomendācijas nieru transplantācijā 2015

Klīniskās prakses vadlīnijas pacientu ar diabētu un 3b vai augstākas (GFĀ <45 ml/min) stadijas hronisku nieru slimību ārstēšanā

Organizācijas

Lietuvas Patoloģijas centrs – http://www.vpc.lt

Igaunijas Nefrologu biedrība – http://www.nefro.ee

Lietuvas Nefroloģijas Dialīzes un Transplantācijas biedrība – http://www.lndta.lt

Dānijas Nefrologu biedrība – http://www.nephrology.dk

Zviedrijas Nieru biedrība – http://www.njur.se

Somijas Nefroloģijas asociācija – www.sny.fi

Norvēģijas Nieru biedrība – http://www.nephro.no

Apvienotās Karalistes nieru biedrība – http://www.renal.org/

ERA-EDTA – http://www.era-edta.org

ESPN – http://espn-online.org/index.php

Skotijas Nieru reģistrs – http://www.srr.scot.nhs.uk

UNOS (Tx orgāni) – http://www.unos.org

Amerikas nefrologu asociācija (ASN) – http://www.asn-online.org

Starptautiskā nefrologu biedrība (ISN) – http://www.theisn.org

USRDS – http://www.usrds.org

Osteoporozes asociācija (LOKMSA) – http://kauluveseliba.lv

lvLatviešu valoda