Komisijas

Sertifikācijas komisija

Priekšsēdētāja Prof. Inese Mihailova
Sekeretārs Prof. Harijs Čerņevskis
Doc. Viktorija Kuzema
Prof. Inese Folkmane
Dr. med. Ināra Ādamsone

Revīzijas komisija

Dr. Edīte Jeruma
Dr. Baiba Vernere
Dr. Anna Silda

Pieaugušo nefrologu sertifikācijas komisija

Priekšsēdētāja Prof. Inese Mihailova
Sekeretāre Dr. Ilze Puide
Asoc.prof. Viktorija Kuzema
Asoc.prof. Ieva Ziediņa
Dr. Maija Motivāne

Bērnu nefrologu sertifikācijas komisja

Dr. Ilze Andersone
Dr. Ineta Sosāre
Dr. Sandra Derkevica