Kreatinīna klīrenss (Kokkrofa-Golta vienādojums)

Lietošanai pacientiem ar stabilu nieru funkciju, lai novērtētu kreatinīna klīrensu.FORMULA

Cockcroft-Gault CrCl, mL/min = (140 – vecums) × (svars, kg) × (0.85 ja sieviete) / (72 × Cr, mg/dL)

en_USEnglish