Komisijas

Sertifikācijas komisija

Priekšsēdētāja Prof. Inese Mihailova
Sekeretārs Prof. Harijs Čerņevskis
Doc. Viktorija Kuzema
Prof. Inese Folkmane
Dr. med. Ināra Ādamsone

Revīzijas komisija

Dr. Edīte Jeruma
Dr. Baiba Vernere
Dr. Anna Silda