Izdales materiāli pacientiem

Ir sagatavota un pieejama izdrukāšanai Stipru nieru akcijas skrejlapa pacientiem.

Atvērt pielikumu .pdf formātā