LNA prezidente – Doc. Viktorija Kuzema

Beidzies amata termiņš LNA prezidentam, viceprezidentam, sekretārei mantzinei un Valdei.

Paldies visiem par darbu!

Par jauno LNA prezidenti 2016. gada novembrī ievēlēta Doc. Viktorija Kuzema. Apsveicam!