Klīniskās prakses vadlīnijas latviešu valodā

Dr. Ineta Sosāre, sadarbībā ar ERA-EDTA vadlīniju grupu (EBPG) prof. Wim van Biesen vadībā, latviski pārtulkojusi un adaptējusi “Klīniskās prakses vadlīnijas pacientu ar diabētu un 3b vai augstākas (GFĀ <45 ml/min) stadijas hronisku nieru slimību ārstēšanā” īso versiju.

Vadlīnijas tiks izdotas maijā, Vīnes kongresa laikā, bet pdf fails pieejams mūsu mājaslapā. Ceram, ka darbs noderēs klīniskā praksē. Lūdzam arī iesūtīt kļūdu labojumus un / vai papildinājumus, kas noderētu mūsu versijai.