Jaunas rekomendācijas nieru transplantācijā

Izdotas jaunas Rekomendācijas nieru transplantācijā, ko izveidojis Latvijas Transplantācijas centrs un Latvijas Transplantologu asociācija.

nierurekomendacijas