2017. gada 10. janvāris
V.Kuzema

LNA prezidente – Doc. Viktorija Kuzema

Beidzies amata termiņš LNA prezidentam, viceprezidentam, sekretārei mantzinei un Valdei. Paldies visiem par darbu! Par jauno LNA prezidenti 2016. gada novembrī ievēlēta Doc. Viktorija Kuzema. Apsveicam!